Rondvaart: De Ploeg en het Reitdiep

Rondvaart: De Ploeg en het Reitdiep

Bezoekers worden, al varend over het Reitdiep, meegenomen vanaf het Groninger museum langs allerlei plekken die voor de verschillende schilders van De Ploeg een inspiratiebron zijn geweest en centraal staan in hun werken.

Het gebied langs het Reitdiep, met name in de nabijheid van de stad Groningen, is de afgelopen eeuw sterk veranderd. De stad is gegroeid, maar heeft zich ook ontwikkeld en deze stedelijke veranderingen zijn buitengewoon goed zichtbaar langs het Groninger water. Aan de hand van de werken van De Ploeg wordt het landschap en de stad ‘met nieuwe ogen’ bekeken. Wat is er veranderd? Welke sporen zijn er nog zichtbaar van de werken van De Ploeg? Door te vertellen, kijkopdrachten te geven en verschillende lagen van het schilderij bloot te leggen, wordt het publiek verleid om anders te gaan kijken.

Deel deze pagina