WAARK met de ‘De Menalda vetes’

WAARK met de ‘De Menalda vetes’

Jan Veldman schreef voor deze voorstelling een humoristische tekst en regisseur Albert Secuur koos een theatervorm die lijkt op een live hoorspel voor publiek, waarbij geluid en muziek een belangrijke rol spelen.

'De Menalda vetes’ is gebaseerd op gebeurtenissen zoals opgetekend in de Kronieken van het klooster Bloemhof, in de 13e-eeuw, door abt Emo. Jan Veldman schreef voor deze voorstelling een humoristische tekst en regisseur Albert Secuur koos een theatervorm die lijkt op een live hoorspel voor publiek, waarbij geluid en muziek een belangrijke rol spelen.

De acteurs wisselen telkens tussen hun rol als hoorspelacteur en die van een personage uit het middeleeuwse verhaal, wat heel wat komische situaties oplevert. Volgens de pers een kostelijke voorstelling.

Voorafgaand een uitleg door Dr. Remi van Schaïk over hoe Groningen als onderdeel van de Friese landen in de Middeleeuwen als ‘clanmaatschappij’ was georganiseerd.

Entree: € 12,50 - t/m 18 jaar € 7,50

Deel deze pagina