Borg Verhildersum staat stil bij Werkmanjaar

woensdag 15 april 2015

Borg Verhildersum staat stil bij Werkmanjaar

Het jaar 2015 is uitgeroepen tot Werkmanjaar, ter nagedachtenis aan drukker en kunstenaar H. N. Werkman, die 70 jaar geleden overleed. Ook in Landgoed Borg Verhildersum in Leens gaat het Werkmanjaar niet onopgemerkt voorbij: Werkman heeft tenslotte een deel van zijn jeugd doorgebracht in Leens. In de borg is de expositie ‘Groei op ’t Hoogeland’ te zien, door basisschoolleerlingen uit het dorp.

Op 10 april 1945 werd H. N. Werkman door de Duitsers gefusilleerd in Bakkeveen. De drukker en beeldend kunstenaar Werkman was toen 62 jaar oud. Werkman werd in 1882 in Leens geboren. De eerste 10 jaar van zijn leven bracht hij er door. Na het overlijden van zijn vader, verhuist het gezin naar de stad Groningen. Uit de brieven die Werkman aan het eind van zijn leven schreef, blijkt zijn Noord-Groningse jeugd een onuitwisbare indruk op hem te hebben gemaakt. In zijn werk grijpt hij onder meer terug op de beelden die hij als kind registreerde. Enkele van zijn brieven en andere memorabilia uit zijn jeugd zijn te zien in Borg Verhildersum.

In het kader van het project ‘Klasse(n)conservatoren!’ zijn de Leenster kinderen van nu op zoek gegaan naar het dorp Leens waar hun leeftijdsgenootjes Hendrik, Martinus en Pieter Werkman hun jeugd doorbrachten. Welke gebouwen zijn er nog? Wat is er in ruim een eeuw veranderd? Hun bevindingen zijn vertaald naar artistieke producten, waaronder bedrukt Werkmanbehang en animaties over oude ambachten in de geest van H.N. Werkman. De kunstwerken van de kinderen zijn te zien in zes kabinetten in de Museumboerderij van Landgoed Borg Verhildersum.

www.verhildersum.nl 

Deel deze pagina