Excursie langs Groninger Kerken met ‘Er gaat niets boven Groningen’ bus

woensdag 28 oktober 2009

Excursie langs Groninger Kerken met ‘Er gaat niets boven Groningen’ bus
Zaterdag 7 november organiseert Stichting Oude Groninger Kerken in samenwerking met Marketing Groningen een kerkentour. De excursie voert langs een drietal kerken waar de (restauratie-) bouwkundige van SOGK werkzaamheden heeft verricht in het kader van restauratie cq. conservatie. De excursie vindt plaats met de speciale Er Gaat Niet Boven Groningen touringcar.

Dit jaar viert de Stichting Oude Groninger Kerken haar veertigjarig jubileum. De tweeledige doelstelling van de stichting is het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor. De inzichten omtrent de restauraties en herstelwerkzaamheden hebben in de afgelopen veertig jaar niet stilgestaan. Deze variëren van terugrestaureren tot conserveren. De excursie o.l.v. een bouwkundige van de SOGK langs de kerken van Marsum, Godlinze en Oosterwijtwerd vormt hierop een levendige toelichting.
De excursie start bij het Hoofdstation in Groningen om 10.00 uur en duurt tot circa 15.30 uur. De kosten van de excursie bedragen € 12,50 (niet donateurs € 15,00).

Opgeven kan via www.groningerkerken.nl

Deel deze pagina