Historische gebouwen

Groningen is een stad met een rijke historie, dit is te zien aan de vele prachtige oude gebouwen. De pakhuizen, het gemeentehuis, de Martinitoren en -kerk en het Centraal Station. Een kleine greep uit het historisch erfgoed van Groningen.


Martinitoren en Martinikerk

Al meer dan 500 jaar steekt de Martinitoren hoog boven de stad uit. De huidige toren is de derde die gebouwd is en is 97 meter hoog en kan worden beklommen voor een wijds uitzicht over de stad en (bij helder weer) de provincie. De Martinikerk is ontstaan uit een romanogotische kruisbasiliek uit circa 1230. Het koor werd rond 1430 gebouwd. De kerk heeft muur- en gewelfschilderingen uit verschillende perioden. Het kerkorgel is een van de grootste Noord-Europese barokorgels.


Groninger Hoofdstation

Een bezoek aan architectuurstad Groningen begint op een van de mooiste stations van Nederland: het Centraal Station, hier het Hoofdstation genoemd. Het plafond van dit station is gemaakt van papier maché. Het stationsgebouw is een ontwerp van Isaac Gosschalk. Het is in 1896 voltooid en na vele aanpassingen in 1999 weer geheel in de oorspronkelijk staat teruggebracht.

Prinsenhof

Prinsenhof

Het Prinsenhof, oorspronkelijk een klooster, is het indrukwekkende complex aan het Martinikerkhof. Achter het Prinsenhof ligt de Prinsentuin. Deze renaissancetuin bestaat uit een rozen- en kruidentuin met een theeschenkerij. De stad Groningen heeft ruim dertig hofjes of gasthuizen: oases van rust midden in de drukte van de stad. Hier heeft de tijd geen grip op gehad. Oorspronkelijk boden de kleine gasthuisjes onderdak aan pelgrims, armen, zieken en ouden van dagen. Ze worden nog steeds bewoond.

Het Goudkantoor

Het Goudkantoor in het centrum van Groningen aan de achterzijde van het inmiddels 200 jaar oude gemeentehuis, staat te midden van het Waagcomplex, een ontwerp van de Italiaan Adolfo Natalini en gebouwd in 1999. In het Goudkantoor, een renaissancegebouw uit 1635, is nu een restaurant gevestigd.

Synagoge

De synagoge van Groningen staat in de Folkingestraat, tot de Tweede Wereldoorlog het Joodse centrum van Groningen. Het ontwerp van de synagoge is een samenwerking van de Amsterdamse architect Tjeerd Kuiper en de Groninger IJ. van der Veen. Het kruisvormige gebouw werd in 1906 ingewijd en valt op door de Moorse stijl, waarin het is gebouwd.

Amsterdamse School

Amsterdamse School

Verspreid over Groningen bevinden zich panden gebouwd in de Amsterdamse School-stijl. De panden zijn gebouwd in de jaren '20 en '30 van de twintigste eeuw en geven stuk voor stuk blijk van stijlbewust Groningen. Buiten de stad Amsterdam heeft deze bouwstijl nergens zo'n grote navolging gekend als in de stad en de provincie Groningen.

Andere bezienswaardige historische gebouwen zijn: het voormalig postkantoor aan de Munnekeholm, de Korenbeurs op de Vismarkt, de Stadsschouwburg aan de Turfsingel, het Stadhuis en het Grand Theatre op de Grote Markt, het Nieuwsblad van het Noorden-gebouw op het Zuiderdiep, de dienst gemeentewerken op het Zuiderdiep, het Provinciehuis aan het Martinikerkhof en het gebouw van de Rijksuniversiteit in de Broerstraat.
 

Deel deze pagina