Kwelders & Wadden

De Wadden: lopen op de zeebodem, na enkele uren de sporen weer weg zien spoelen en het waddenlandschap met prielen, kreekjes en mosselbanken zien veranderen in een bruisende zee. Een bezoek aan de Waddenzee, of het nu te voet of in een boot is, blijft een bijzondere ervaring.


Kwelders en Noordkust

De kwelders aan de noordkust geven een goed beeld van hoe het Groninger land eruit zag voordat de dijken er voor zorgden dat het water niet meer ongestoord het land binnen kon stromen. De kwelders vormen het laatste natuurlijke weidegebied van Nederland. Doordat het geregeld door vloed wordt overstroomd, is het zeer vruchtbaar, wat veel vogels aantrekt. De kwelders zijn eigendom van de Stichting Het Groninger Landschap en zijn niet voor publiek toegankelijk. Vanuit het nabij gelegen Pieterburen worden excursies op het Wad georganiseerd.


Waddengebied

Het gebied waar de Wadden deel van uitmaken, loopt van Den Helder tot aan Esbjerg in Denemarken. De bewoners van het gebied hebben eeuwenlang een strijd tegen het water gevoerd, en daardoor is het gebied veranderd van een natuurlandschap in een cultuurlandschap, met wierden, dijken en monumentale boerderijen. De Waddenzee is door haar bijzondere karakte uitgeroepen tot Werelderfgoed.

Deel deze pagina