Waddenzee Werelderfgoed in Provincie Groningen

De Waddenzee is opgenomen op de Werelderfgoed-lijst van Unesco. Het geeft aan hoe bijzonder dit natuurgebied is.


De dynamische Waddenzee is een terechte aanwinst voor de Werelderfgoedlijst. De 400 kilometer Duits-Nederlandse waddenkust is zo bijzonder dat iedereen het zou moeten beleven. Door een wandeling op het Wad, een tochtje met een boot of een bezoek aan een van de Waddeneilanden.

De voortdurende werking van eb en vloed laat zien hoe natuur, planten en dieren zich steeds maar weer aanpassen aan de dagelijks wisselende omstandigheden op het wad. De Waddenzee heeft veel gezichten en biedt een wonderschone variëteit aan planten en dieren. Ieder jaar maken maar liefst tien tot twaalf miljoen trekvogels gebruik van het waddengebied. Er leven zo'n 10.000 verschillende planten en dieren op het land en in het water. Waddenzee Werelderfgoed: natuurlijk!

Meer informatie over de Wadden? Ga dan naar wadden.groningen.nl

Deel deze pagina